Något du undrar över?

Vad kul att du är intresserad! Nedan hittar du frågor och svar om Södra Häggvik. 

 

Visa alla

Vad är Södra Häggvik?

Bostäderna

Skolor och kommunikationer

Tidplan

Vad är Södra Häggvik?

Häggvik i Sollentuna kommun i Stockholm omvandlas från ett slumrande handelsområde till en helt ny stadsdel med smarta lösningar och roliga inslag. Här planerar vi bostäder för alla men också hotell, restauranger, kontor, skola, idrottshall, service och handel – allt i en härligt brokig blandning.

Vad innebär uttrycket ”Södra Häggvik – en plats bortom vanligheten”?
Vad betyder det att Södra Häggvik är en blandstad?
Vem är det som bygger och äger platsen?
Hur många bostäder planerar ni att bygga?
Kommer det bli hyres- eller bostadsrätter?
Vilka kommer bo i Södra Häggvik?
Hur är tillgången på förskolor och skolor?
Hur gör jag för att anmäla intresse för en bostad i Södra Häggvik?
Vad finns det för kommunikationer på platsen?
När är det byggstart?
Hur ser tidplanen ut för att bygga Södra Häggvik?
Vad är Södra Häggvik?

Häggvik i Sollentuna kommun i Stockholm omvandlas från ett slumrande handelsområde till en helt ny stadsdel med smarta lösningar och roliga inslag. Här planerar vi bostäder för alla men också hotell, restauranger, kontor, skola, idrottshall, service och handel – allt i en härligt brokig blandning.

Vad innebär uttrycket ”Södra Häggvik – en plats bortom vanligheten”?
Vad betyder det att Södra Häggvik är en blandstad?
Vem är det som bygger och äger platsen?
Hur många bostäder planerar ni att bygga?

Vi planerar att sammanlagt bygga ca 4200 bostäder i blandad upplåtelseform. När Södra Häggvik är inflyttat och klart kommer ca 10 000 nya invånare att bo här.

Kommer det bli hyres- eller bostadsrätter?
Vilka kommer bo i Södra Häggvik?
Hur gör jag för att anmäla intresse för en bostad i Södra Häggvik?
Hur är tillgången på förskolor och skolor?

Det planeras för flera förskolor samt kommunal skola för att möta behovet i den nya stadsdelen.

Vad finns det för kommunikationer på platsen?
Hur ser tidplanen ut för att bygga Södra Häggvik?

Svenska Nyttobostäder har byggstartat och planerar att vara klara 2025.

Under 1-30 april 2021 hade Sollentuna kommun samråd för nya detaljplan som berör fastigheterna Städet 1 och Stinsen 2, efter antagande kan ett första spadtag för Städet 1 och Stinsen 2 ske tidigast 2024. Läs mer om hela byggprocessen här 

När är det byggstart?

Hittade du inte svar på det du söker?

Hör av dig till oss nedan så hoppas vi att kunna svara på dina frågor.  Vi hörs!