Ny stationsentré pusselbit för utvecklingen av Södra Häggvik

Stadsutvecklingen i Södra Häggvik i Sollentuna tar steg framåt. Ett genomförande- och finansieringsavtal för byggnationen av en ny pendeltågsentré vid Södra Häggvik i Sollentuna är på väg att tecknas mellan parterna Sollentuna kommun, Trafikverket, Trafikförvaltningen och SEOM.

Intentionen att bygga en ny sydlig stationsentré till Häggviks pendeltågsstation har funnits länge. Det aktuella avtalet innebär att det blir ett skarpt uppdrag att bygga entrén med tillhörande anläggningar.

Avtalet godkändes i Sollentunas kommunstyrelse den 13 september och kommer upp på kommunfullmäktige den 23 september.

Parterna är överens om behovet av förbättrad infrastruktur och en stationsentré vid Häggvik station söder ut från befintlig perrong samt bättre anslutningar till pågående utbyggnader i området. Den nya ingången kommer att korta resenärernas väg till stationen och göra det attraktivare att resa kollektivt.

– En tillgänglig kollektivtrafik underlättar för fler att få vardagen att gå ihop. Vi har arbetat hårt för en ny pendeltågsentré i Södra Häggvik. Den blir än mer viktig i takt med att Södra Häggvik byggs ut med bostäder och butiker, säger Henrik Thunes (M), ordförande i kommunstyrelsen.

Öppning 2025

Ambitionen är att den nya stationsentrén ska öppnas under senare delen av 2025 och börja byggas under 2023.

– Södra Häggvik ska bli en attraktiv och hållbar stadsdel där närheten till kollektivtrafik liksom bra cykelvägar är avgörande. Det är positivt att vi nu tar nästa steg i byggandet av en sydlig entré, säger Moa Rasmusson (L), ordförande samhällsbyggnadsnämnden. 

Genomförande- och finansieringsavtalet omfattar utöver en ny sydlig pendeltågsstationsentré med en tillgänglighetsanpassad ramp upp till Häggviks perrong också tillhörande anslutningsvägar för kollektivtrafik, cyklister och gående. Avtalet inkluderar även en lokal för servicebutik eller motsvarande i biljetthallen.

Läs fler nyheter

29 juni, 2021

Kul, smart och varierat

Hallå där! Vi är glada över att äntligen få välkomna dig in på vår nya webbplats. Hoppas att du upplever den lika smart, brokig och kul som vår nya stadsdel Södra Häggvik kommer att bli. Från och med Södra Häggvik finns en ny idé om var och hur stadsde...
Lyftkranar kring byggnader framför mörkblå himmel
28 juni, 2021

Hej från Södra Häggvik Nova

Full fart hos Svenska Nyttobostäder Det går fort framåt i produktionen för Svenska Nyttobostäder. Södra Häggvik Nova, som är den första fastigheten att färdigställas i Södra Häggvik produktionstartades i februari 2020. Här blir det 449 yteffektiva  läg...
Karta över planen för Södra Häggvik
22 april, 2021

Samråd i Södra Häggvik

Digitalt samråd för Städet 1 och Stinsen 2 I april höll Sollentuna kommun ett samråd för ny detaljplan som berör fastigheterna Städet 1 och Stinsen 2 i Södra Häggvik. I samband med det bjöds även allmänheten in till ett digitalt informationsmöte och fi...
Trafikverket