Barn som leker i kartonger med burktelefoner

Kontakta oss

Kontakta aktörerna bakom Södra Häggvik

ICA Fastigheter logotyp

Vi skapar livfulla och attraktiva platser där människor trivs, handlar, lever, bor och verkar med mat och måltider som en given utgångspunkt.

icafastigheter.se

Svenska Nyttobostäder äger och förvaltar nyproducerade förvaltningsfastigheter i kommunikationsnära lägen i Stockholmsområdet.

nyttobostader.se 

Magnolia logotyp

“En färgstark samhällsutvecklare som utvecklar hyresrätter, bostadsrätter, vårdboenden och hotell i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder.”

magnoliabostad.se

Kontakt Sollentuna kommun